Szlifierki

Szlifierki służą do obrabiania dokładnych powierzchni płaskich, obrotowych lub kształtowych, za pomocą ściernic, czyli tarcz ściernych. Szlifierki kłowe do wałków. Konstrukcja ich jest zbliżona do konstrukcji tokarek kłowych. Tak samo mają wrzeciennik z wrzecionem roboczym i konik z kłem. Tarcza ścierna ułożyskowana jest w specjalnej głowicy umieszczonej za stołem szlifierki. W odróżnieniu od tokarek, wrzeciennik oraz konik szlifierki do wałków zamocowane są na stole, który wykonuje prostoliniowo-zwrotny ruch posuwowy wzdłuż prowadnic łoża szlifierki. Tarcza Ścierna może być przestawiana tylko w kierunku poprzecznym do osi przedmiotu w celu nastawiania głębokości szlifowania. Zmiana kierunku ruchu stołu szlifierki odbywa się samoczynnie przy zastosowaniu odpowiednich zderzaków, którymi reguluje się również wielkość skoku stołu. Szlifierki do otworów dzielą się na szlifierki zwykłe, w których przedmiot szlifowany wykonuje ruch obrotowy, ściernica zaś — ruch roboczy (obrotowy) oraz ruch posuwowy prostoliniowo-zwrotny oraz szlifierki obiegowe (planetarne), w których przedmiot jest nieruchomy, ściernica natomiast ma ruch obrotowy i obiegowy po obwodzie otworu oraz zwrotny ruch posuwowy.