Turbiny spalinowe

Pierwszy patent na spalinowy silnik turbinowy uzyskał w 1791 r. Anglik J. Barber, jednak projekt ten nie został nigdy zrealizowany. W 1872 r. von Stolze zaprojektował powietrzny sil-z:.k turbinowy o spalaniu ciągłym, który po zbudowaniu poddano w latach 1900-1904 szczepowym badaniom cieplnym i mechanicznym. W latach 1905-1908 Niemiec H. Holzwarth : patentował i zbudował turbinę spalinową z komorą zamykaną zaworami. Pierwszym pełnowartościowym silnikiem napędowym był silnik turbinowy zbudowany przez szwajcarską firmę Brown Boveri, wystawiony w 1939 r. na wystawie w Paryżu i zainstalowany w 1940 r. w elektrowni w Neuchatel. W 1939 r. szwajcarska firma Escher Wyss zakończyła budowę pierwszego silnika w układzie zamkniętym, wg projektu T. Ackereta. Podczas II wojny światowej zastosowano spalinowe silniki turbinowe do napędu samolotów. Po wojnie turbiny gazowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach Transportu. Od 1947 r. wytwarzane są turbinowe silniki spalinowe do ścigaczy i lokomotyw, a od 1950 r. zaczęto stosować doświadczalne samochody napędzane spalinowymi silnikami turbinowymi. Z osiągnięć polskich największe znaczenie miało opatentowanie przez R. Witkiewicza bezkorbowej silniko-sprężarki, tj. silnika spalinowego połączonego tłoczyskiem ze sprężarką, stosowanego obecnie, jako bezkorbowa wytwornica spalin, do zasilania turbin gazowych. Pierwszy polski doświadczalny spalinowy silnik turbinowy uruchomiono w 1957 r. w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi.
instalacje światłowodowe GeoTechnology