Wyzarzanie

Wyżarzanie polega na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, wygrzaniu go w tej temperaturze przez czas dostatecznie długi dla wyrównania temperatury w całej masie materiału, a następnie powolnym chłodzeniu. Zależnie od stanu materiału i warunków procesu wyżarzanie może mieć różne cele. Rozróżnia się kilka rodzajów wyżarzania; temperatury wygrzewania dla stali węglowych. Wyżarzanie ujednoradmające stosuje się w celu zmniejszenia miejscowych niejednorodności składu, chemicznego, które powstają podczas krzepnięcia stopu. W tych przypadkach wlewki lub odlewy wyżarza się w temperaturze niższej od temperatury solidusu danego stopu, by przez dyfuzję w stanie stałym uzyskać bardziej jednorodną budowę. Wyżarzanie zupne ma na celu nadanie produktom struktury drobnoziarnistej, usunięcie naprężeń władnych i polepszenie obrabialności. Polega ono na nagrzaniu przedmiotu do temperatury wyższej o - 50 C od linii GSE i następnie powolnym studzeniu z piecem. Jeżeli po ogrzaniu przedmiotu do temperatury wyżarzania zupełnego studzenie przeprowadzi się na spokojnym powietrzu, to proces nazywa się wyżarzaniem normalizującym lub normalizowaniem. Wyżarzaniu normalizującemu poddaje się głównie wyroby hutnicze, odlewy oraz stal po nawęglaniu. Podczas ogrzewania w tych procesach w wyniku przemiany alotropowej powstaje roztwór stały węgla w żelazie y, czyli austenit; podczas chłodzenia austenit rozpada się na ferryt i cementyt. Stal podlega więc przekrystalizowaniu, a kryształy ulegają rozdrobnieniu.
odzyskiwanie danych warszawa migomedia opinie rect.pl