Technika - Frezarki

Na frezarkach można obrabiać powierzchnie płaskie oraz dowolnie krzywe, jak również wgłębienia. Ruch posuwowy wykonuje przedmiot obrabiany, ruch roboczy natomiast — narzędzie, czyli frez. Frezy osadza się najczęściej na trzpieniach frezarskich, które zamocowuje się bezpośrednio w otworze wrzeciona frezarki. Obok tokarek, frezarki należą do najbardziej rozpowszechnionych obrabiarek w przemyśle. Frezarki ogólnego przeznaczenia obejmują: frezarki stołowe, wspornikowe i bezwspornikowe, oraz frezarki karuzelowe. Wśród frezarek specjalizowanych i specjalnych do bardziej znanych, należą: frezarko-kopiarki, frezarki; do gwintów, do rowków wpustowych, obwiedniowe do kół zębatych, do frezowania okrągłego, do narzędzi, do frezowania wlewków hutniczych, do blach, do łapek turbinowych itp. Wrzeciono frezarki może być poziome lub pionowe (frezarka pozioma lub pionowa) oraz stale lub przesławne, tzn. może wykonywać ruchy potrzebne w celu ustawienia freza w stosunku do przedmiotu obrabianego. We frezarkach z wrzecionem przestawnym stół frezarki umieszczony jest bezpośrednio na podstawie frezarki i wykonuje jedynie ruch posuwowy w jednym kierunku. Dzięki temu uzyskuje się zmniejszenie drgań maszyny podczas obróbki; są to tzw. frezarki wzdłużne. W przypadku frezarek z wrzecionem stałym stół umieszczony jest na wsporniku, przesuwnym w kierunku pionowym po prowadnicach kadłuba. Są to tzw. frezarki wspornikowe.
getssl.pl - certyfikat SSL migomedia opinie Sklep monitoring AHD