Elementy maszyny

Maszyny, elementy maszyn i ich połączenia stanowią wynik wielowiekowej ewolucji narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Bardzo dawno, bo -150000 lat temu zaczęto stosować czopy do łączenia części narzędzi (trzonka i obucha); prawdopodobnie również w epoce kamiennej zaczęto stosować kołki do tego celu. Pierwsze rysunki sprężyny w postaci drewnianych łuków pochodzą sprzed - 25 000 lat. Najstarszy napęd za pomocą sznurka opasującego wrzeciono pochodzi również sprzed kilku tysięcy lat. Zdaniem niektórych badaczy kolki i nity metalowe stosowano już w epoce odlewnictwa, której początki w Europie Środkowej zaznaczyły się - 1900 r. p.n.e. W tej samej epoce powstały prawdopodobnie również połączenia zgrzewane i lutowane, w późniejszym okresie tej epoki znany był już sworzeń jako element przegubu. Mechanizmy powstały z maszyn prostych, których zastosowanie sięga epoki kamiennej. Do najdawniej stosowanych maszyn prostych należą równie pochyłe, dźwignie i kliny. Duże zastosowanie znalazły te maszyny proste przy budowie piramid w Egipcie. Do bardzo dawnych elementów należą również koła i. osie. W starożytnej Grecji były stosowane śruby, krążki linowe i kołowroty. Archytas z Tarentu wyznaczył jako pierwszy warunki równowagi podstawowych maszyn prostych, a Arystoteles rozwiązał w swoim dziele pt. Mechanika 35 zadań dotyczących dźwigni oraz zarejestrował fakt znacznego rozpowszechnienia kół zębatych (z czym związane musiało być szerokie stosowanie wałów i łożysk ślizgowych).
Opakowania opolskie Ekologiczna bramka obrotowa w zgodzie z przyrodą. skanowanie obiektów 3d