Obrabiarki

Najważniejszymi zespołami obrabiarki są: kadłub, urządzenia do zamocowania przedmiotu obrabianego oraz do zamocowania narzędzia. Oprócz tego obrabiarka ma co najmniej jeden napędowy silnik elektryczny, mechanizmy napędu głównego i posuwowego, pompę do cieczy chłodząco-smarującej oraz różnego rodzaju urządzenia pomocnicze, zwane ogólnie oprzyrządowaniem. Dawniej stosowano napęd grupowy obrabiarek od wału transmisyjnego za pośrednictwem pasa i stopniowych kół pasowych. Obecnie prawie wyłącznie stosuje się napęd indywidualny obrabiarek od własnego silnika elektrycznego. W obrabiarkach nowoczesnych napęd niektórych ruchów, zwłaszcza prostoliniowych, jest hydrauliczny. Do tego celu stosuje się olej pod ciśnieniem, który przesuwa tłok w cylindrze hydraulicznym lub powoduje obracanie się wirnika w silniku hydraulicznym. Stopniowanie prędkości obrotom. Dla każdego rodzaju obróbki istnieje najkorzystniejsza szybkość skrawania i posuw. Mechanizm napędu obrabiarki powinien zatem być w ten sposób zbudowany, aby można było możliwie dokładnie nastawić żądaną szybkość skrawania i wielkość posuwu. Umożliwiają to skrzynka prędkości oraz skrzynka posuwów w obrabiarce, które przy pomocy przekładni z kół zębatych lub przekładni bezstopniowych pozwalają na zmiany prędkości ruchu roboczego oraz posuwowego. Rozpiętość oraz stopniowanie prędkości ruchów w obrabiarce zależą od przełożenia kół zębatych w skrzynce prędkości; przełożenia te stopniowane są według ciągów geometrycznych.
rekrutacja it