Przygotowanie tworzyw

Najczęściej przetwarzaniu poddaje się tworzywa występujące w postaci stałej. Dla otrzymania takiego tworzywa o jednorodnym i trwałym składzie nie wystarczy tylko wymieszanie rozdrobnionej żywicy z dodatkami, prowadzone w temperaturze pokojowej. Mieszanka otrzymana przez mieszanie wykazuje tendencje do rozgraniczania składu. Lepsze własności pod tym względem mają tworzywa w postaci stałej otrzymane metodą powlekania wstępnego, impregnowania lub ugniatania, podczas których do połączenia z dodatkami zastosowano żywicę .płynną lub upłynniona. Etapem końcowym w tych procesach jest zestalenie żywicy, tak jednak prowadzone, aby żywica zachowała zdolność do uplastycznienia, tzn. przejścia w stan, w którym będzie odkształcała się wyłącznie plastycznie pod wpływem nawet zupełnie nieznacznych obciążeń. Ten warunek wynika stąd, że tak otrzymany powleczony lub nasycony nośnik czy tłoczywo stanowią wyrób wstępny, który będzie jeszcze przetwarzany plastycznie na wyrób gotowy. Przy wspomnianych procesach zachodzi jednak znaczne zużycie środków upłynniających żywicę. Tej wady nie wykazuje walcowanie wstępne lub wyciskanie wstępne, . przy których do połączenia z dodatkami stosuje się żywicę stałą, lecz przeprowadzoną podczas procesu łączenia w stan uplastyczniony przez ogrzanie. Dzięki temu uzyskuje się łatwość jednolitego wymieszania żywicy z dodatkami. Uzyskany w ten sposób plastyfikat wykazuje trwały skład.
migomedia opinie https://onwelo.pl/ bliskodziecka aba