Silniki spalinowe

Pierwszym tłokowym silnikiem spalinowym był silnik prochowy atmosferyczny, zbudowany w 1680 r. przez fizyka Ch. Huygensa. Silnik ten, ze względu na małą sprawność, nie znalazł praktycznego zastosowania. W roku 1800 zaczął budowę silnika spalinowego Szwajcar I. de Rivaz, w 1807 r. opatentował jego konstrukcję. W 1823 r. Anglik S. Brown zbudował wielocylindrowy silnik na paliwo ciekłe. Włoch L. de Christoforis zbudował w 1844 r. atmosferyczny benzynowy silnik gaźnikowy o zapłonie płomieniowym, a Amerykanin E, Drakę w 1851 r. — silnik benzynowy o zapłonie żarowym. Duże zasługi dla rozwoju spalinowych silników tłokowych miał J.J.E. Lenoir, który w 1860 r. zbudował dwusuwowy silnik gazowy dwustronnego działania o zapłonie iskrowym; ze względu na stosunkowo wysoką sprawność tego silnika 3-4 razy większą niż sprawność innych współczesnych silników, silnik Lenoira znalazł kilkuset nabywców, W 1864 r. S. Marcus zbudował pierwszy prototyp lekkiego silnika benzynowego, który po wielu ulepszeniach zastosował w 1875 r. do napędu samochodu. Właściwą jednak drogę rozwoju silników spalinowych otworzyła dopiero teoretyczna praca A. Beau de Rochas, której wynikiem był patent na zasady pracy czterosuwowego silnika ze wstępnym sprężaniem mieszanki.
http://gunfire.pl/firm-pol-1130439962-CM.html