Naweglanie

Nawęglanie jest procesem nasycania warstwy powierzchniowej stali węglem w celu otrzymania po zahartowaniu twardej powierzchni oraz jednocześnie ciągliwego rdzenia. Nawe-glaniu poddaje się powierzchnie narażone na ścieranie, jak np. powierzchnie kół zębatych, czopów i krzywek wykonanych że stali, która ze względu na małą zawartość węgla nie daje się hartować. Najstarszym sposobem jest nawęglanie w proszkach. W skład proszków nawęglających wchodzi rozdrobniony węgiel drzewny i węglan baru lub węglan sodu. Przedmioty przeznaczone do nawęglania układa się w stalowych skrzynkach i przysypuje mieszaniną nawęglającą. Zamknięte i uszczelnione gliną skrzynki umieszcza się w piecu i wygrzewa w ciągu kilku godzin w temp. ~ 900"C. W mieszaninie nawęglającej w wyniku kolejnych reakcji wydziela się aktywny węgiel, który dyfunduje do stali i nawęgla ją do grubości zwykle od kilku dziesiętnych do 2 mm — zależnie od temperatury i czasu nawęglania. Nawęglone przedmioty hartuje się zwykle dwukrotnie; najpierw z temperatury 860"C, aby rozdrobnić ziarno w rdzeniu, następnie z temperatury 760°C, aby zahartować warstwę nawęgloną. Niekiedy zamiast hartowania z wyższej temperatury stosuje się normalizowanie. Po hartowaniu przeprowadza się ponadto odpuszczanie w zakresie niskich temperatur. Nawęglanie przeprowadza się również w ośrodkach ciekłych, lub w ośrodkach gazowych.
http://wasparkiet.pl/montaz-schodow-drewnianych/ sprężyna talerzowa projektowanie stron bydgoszcz