Rozrzad silnikow

Rozrządem silnika nazywa się zespół czynności związanych z kierowaniem procesami -spełniania i opróżniania cylindrów silnika. Często rozrządem nazywa się również mechanizm rozrządczy, tj. mechanizm służący do rozrządu silnika. W czterosowowych silnikach spalinowych stosuje się rozrząd zaworowy, a w silnikach dwusuwowych i rotacyjnych rozrząd tłokowy lub rzadziej — tłokowo-zaworowy. Rozrząd zaworowy polega na tym, że powietrze lub mieszanka są doprowadzane do cylindra, a spaliny odprowadzane z niego przez zawory uruchamiane przez wał główny silnika. Rozróżnia się układy dolnozaworowe i bocznozaworowe oraz górnozaworowe. Każdy zawór jest podnoszony w układzie równozaworowym przez dźwigienkę zaworową, poruszaną najczęściej za pośrednictwem tzw. popychacza, którego przesunięcia są uzależnione od kąta obrotu odpowiedniej krzywki osadzonej na wale rozrządczym (krzywkowym) napędzanym przez wal korbowy, a w układzie dolnozaworowym i bocznozaworowym bezpośrednio przez krzywkę lub za pośrednictwem popychacza. Rozrząd tłokowy polega na otwieraniu i zamykaniu przez tłok okien wlotowych i wylotowych w kadłubie silnika.
migomedia alarmy Warszawa forex programming