Stosowanie pomp

Pompy służą do przenoszenia wszelkiego rodzaju cieczy: czystych i zanieczyszczonych, zimnych i gorących, rzadkich i gęstych, chemicznie obojętnych i żrących, roztopionych metali itd. Transportują one ciała stałe, jak węgiel, ziemniaki, buraki cukrowe itp., w postaci ich mieszaniny z wodą; wytwarzają ciśnienia w cieczy dochodzące do 500 atm stosowane przy napędzie hydraulicznym maszyn (pras, obrabiarek, koparek itd), wtrysku paliwa do wysokoprężnych silników spalinowych, regulacji pracy turbin parowych i wodnych itd. Pompy dzielą się na: 1) wyporowe-, których działanie polega na zasysaniu i wypieraniu dawek cieczy z przestrzeni ssawnej do tłocznej przez odpowiedni ruch (przesunięcie, obrót) czynnego organu roboczego pompy; koniecznym warunkiem ich pracy jest szczelne odcięcie ssawnej przestrzeni pompy od tłocznej, oraz 2) wirowe, z których najbardziej rozpowszechnione są pompy odśrodkowe; głównym ich organem roboczym jest osadzony na wale i obracający się z dużą prędkością wirnik łopatkowy. Między działaniem pomp wyporowych i wirowych zachodzi zasadnicza różnica. Ciśnienie wytworzone przez pompę wyporową zależy tylko od siły, z jaka tłok naciska na ciecz. Ciśnienie wytworzone przez pompę wirową zależy natomiast głównie od prędkości obwodowej wirnika i przy stałej prędkości nie przekracza pewnej maksymalnej wartości.
taśmy bandujące sprzęt aparatura do badań nieniszczących mt - badania magnetyczno-proszkowe myjki ultradziękowe